Lunchseminarium: Kunskapens konst. Om samiska platstaganden i den svenska berättelsen


Välkommen till ett lunchseminarium där Moa Sandström fil.dr. i Sámi dutkan/Samiska studier vid Umeå Universitet berättar mer om sin avhandling. Moa Sandström disputerade år 2020 i ämnet Sámi dutkan/Samiska studier med avhandlingen Dekoloniseringskonst. Artivism i 2010-talets Sápmi. I den har hon följt fyra samtida samiska konstnärer som medvetet använder sin konst för att förändra samhället, och undersökt betydelser av kolonialism och dekolonisering i sådant arbete.

I föredraget Kunskapens konst. Om samiska platstaganden i den svenska berättelsen utgår hon från delar av avhandlingsprojektet och diskuterar betydelsen av samiska konstnärers synliggöranden av kritiska perspektiv på samtiden för relationen mellan Sápmi och Sverige.

Länk till avhandlingen: http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?language=sv&pid=diva2%3A1466894&dswid=4557l%C3%A4nk&fbclid=IwAR1JVOGcYrpaAysETO2kbqySevq1rMI7oiBeJmFY3xtlOglpGOeb--O4ncE till annan webbplats Lunchseminariet är ett samarrangemang mellan Sveriges genusforskarförening Umeå och Länsstyrelsen Västerbotten.

Anmälan sker via nedanstående länk, max 50 deltagare. Sista anmälningsdag är den 12 maj klockan 23.55 via denna länk: https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/om-oss/kalender/kalenderhandelser---vasterbotten/2021-04-09-lunchseminarium-kunskapens-konst.-om-samiska-platstaganden-i-den-svenska-berattelsen.html?fbclid=IwAR0PNxQhw9wiem79nBIfRkfcTyTK9WmbEx-aU0gg_Xn7tDU3cjoB-HEAaQw

När: 18 maj 2021 12:00 - 18 maj 2021 12:45

Var: / Digital

Arrangör: Sveriges Genusforskarförbund - Umeå lokalgrupp och Länsstyrelsen Västerbotten