Lunch med Bris: Barns tankar om trygghet i skolan


Vad berättar barn om otrygghet i skolan? Vad skapar otryggheten och hur vill barnen att vuxna ska skapa trygga skolmiljöer? Erik Nilsson, beteendevetare, berättar utifrån Bris kontakter med barn, om otrygghet i skolan och vilka insatser barn själva vill att vuxna genomför.

Föreläsningen är 30 minuter lång och kostnadsfri, du deltar via zoom och ingen föranmälan krävs: https://us02web.zoom.us/j/89521149420

Mer info om våra föreläsningar hittar du på https://www.bris.se/om-bris/aktuellt/lunch-med-bris/. Alla nätföreläsningar erbjuds enbart live och kan inte ses i efterhand.

När: 18 maj 2021 12:00 - 18 maj 2021 12:30

Var: / Digital

Arrangör: BRIS: Barnens Rätt I Samhället