Vad är sexuellt motiverat mord?


Föreläsning av Sara Skott, doktor i kriminologi forskar inom dödligt våld och våld, sexuellt motiverade mord, samt våld och maskulinitet vid Mittuniversitetet. Mord som är sexuellt motiverade: vad är det och hur skiljer de sig från andra mord? Innehållet i föreläsningen håller sig kring de tre studier Sara har gjort: jämförelse mellan sexuella mord och icke-sexuella mord, kvinnliga förövare till sexuella mord jämfört med manliga förövare till sexuella mord och sexuella mord mot barn.

Föreläsningen hålls på Folkuniversitetet Jämtlands Youtube-kanal och det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor i chatten, vilka besvaras i den mån det är möjligt. Föreläsningen hålls i samarbete med lokala initiativet Självklart.

//Hälsningar Folkuniversitetet Jämtland https://www.folkuniversitetet.se/.../ostersund/1097185/

När: 17 maj 2021 18:00 - 17 maj 2021 19:30

Var: / Digital

Arrangör: Folkuniversitetet Jämtland