Svensk pressfrihet - fri journalistik utmanas


OBS! För att delta i seminariet krävs föranmälan senast 30 april via denna länk https://fojo.se/anmalan/ Måndagen den 3 maj mellan klockan 12.00 och 13.30 uppmärksammar Medieinstitutet Fojo Pressfrihetens dag med ett lunchseminarium via Zoom. Vi lyfter tre allvarliga utmaningar som drabbar svenska journalister och försvårar deras möjligheter att utföra sitt uppdrag. Hat och hot, desinformation och offentlighet och sekretess.

Vi berör bland annat följande:

• Den stegrande självcensuren bland svenska journalister till följd av hat och hot i arbetet • Öppenhetsproblemen i coronatider och den sakta tynande offentlighetsprincipen • Konsekvenserna om traditionella medier inte försöker bli en del av lösningen i det informationskrig som råder

Vi ger handfasta råd och tips om hur journalister och redaktioner kan rusta sig och hantera dessa utmaningar.

Webbinariet leds av Fojos verksamhetschef Kersti Forsberg. Medverkande gäst är Oscar Björkenfeldt, forskare vid Lunds Universitet, som presenterar resultatet av en färsk enkätstudie av svenska journalisters utsatthet och tendens till självcensur sett till hat och hot. Obs! Föranmälan krävs via denna länk https://fojo.se/anmalan/ Länk till webbinariet levereras dagen innan seminariet.

När: 3 maj 2021 12:00 - 3 maj 2021 13:30

Var: / Digital

Arrangör: Fojo Media Institute