Mäns våld mot kvinnor: Mänskliga rättigheter i fara


Frihet från våld är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots detta drabbas kvinnor särskilt ofta och hårt av våld, inte minst i nära relationer. I sin föreläsning beskriver Sara Skoog Waller våldets utbredning och konsekvenser, men också omgivningens tendenser att omformulera och minimera mäns våld mot kvinnor. Skoog Waller belyser vikten av att synliggöra våld mot kvinnor i nära relationer som en kränkning mot kvinnors mänskliga rättigheter.

Sara Skoog Waller är filosofie doktor i psykologi och forskare inom våld i nära relationer vid Högskolan i Gävle.

Onlineföreläsning via Zoom. Anmälan: https://www.folkuniversitetet.se/.../man.../uppsala/1097085/ Föreläsningen genomförs med ekonomiskt stöd från Folkuniversitetsföreningen och Kulturnämnden i Uppsala.

När: 22 april 2021 18:00 - 22 april 2021 19:00

Var: / Digital

Arrangör: Folkuniversitetet Uppsala