Jämställd skogssektor – en spaning mot framtiden


Välkomna till en dialoglunch om Jämställd skogssektor – en spaning mot framtiden Maria Johansson, Universitetslektor vid Pedagogiska institutionen, UMU och forskare SLU samtalar med Martin Ärlestig, Global produktionschef, Komatsu Forest, om vilken utveckling skogssektorn har framför sig när det gäller frågor om jämställdhet.

Moderator: Helena Österlind

Maria inleder med att berätta om sin avhandling Business as usual och Martin berättar om Komatu Forest nya fabrik som byggs på Klockarbäcken i Umeå.

Sedan tar ett samtal mellan Maria och Martin vid. De kommer att resonera kring: • Finns det utrymme för jämställdhet i affärsmodellen för ett företag? • På vilket sätt kan arbetsplatskultur hämma eller främja jämställdhetsarbete? • Hur ska en chef/ledare veta att den leder i jämställd riktning? Dialoglunchen arrangeras av Sveriges genusforskarförbund, Umeå.

FÖRANMÄLAN KRÄVS, MEJLA: Forsman Monica Monica.Forsman@lansstyrelsen.se

När: 20 april 2021 12:00 - 20 april 2021 13:00

Var: / Digital

Arrangör: SGF Umeå