18 april - protestdag över landet: NEJ till marknadshyra


Den 18 april samlas vi från norr till söder i coronasäkra protester mot marknadshyra. Regeringens (med stödpartiers) nya förslag på mer inslag av marknadshyra måste STOPPAS. Marknadshyror leder till chockhöjda hyror, trångboddhet, bostadssegregation, hemlöshet, svagare hyresgästorganisering och att hyresrätten som boendeform hotas.

Vår rörelse växer i ett genuint gräsrotsengagemang, kvarter för kvarter, ort för ort. Vårt mål är att arrangera mer än 100 lokala protester den 18 april. Med DIN HJÄLP kan det bli ännu fler. Kom med!

Digital KARTA med protesterna http://nejtillmarknadshyror.se/

LISTA med med protesterna https://raddahyresratterna.se/.../18-april-over-hela.../... INFO om kampanjen Nej till marknadshyra https://raddahyresratterna.se/

Ta KONTAKT med oss: nejtillmarknadshyra@gmail.com

När: 18 april 2021 08:00 - 18 april 2021 20:00

Var: / Sverige

Arrangör: Nej till marknadshyra