Panelsamtal: 100 år av demokrati - hur och för vem?


Demokratin fyller 100 år, men demokratifrågor är mer aktuella än någonsin. Formerna för engagemang förändras och samtalsklimatet hårdnar. Hur kan unga använda sina röster? Vem får egentligen höras? Och vilken roll spelar folkhögskolan i allt detta?

Sveriges folkhögskolor och #Vimåsteprata bjuder in hela folkhögskolan och allmänheten till ett digitalt panelsamtal om ungas inflytande, demokratin 100 år och folkhögskolans roll i detta. Sprid gärna detta evenemang till era deltagare eller boka in tiden och titta tillsammans!

Medverkande: Maxida Märak Maxida Märak är en mångfacetterad artist/aktivist med ursprung i Sapmí. Hjärtat dunkar hårt för hiphop. Mariya Voyvodova Rektor på Kvinnofolkhögskolan i Göteborg, förtroendevald inom Socialdemokraterna i Göteborgs stad, bland annat ledamot i kulturnämnden. Madeleine Opira

Grundare av A Million Minds som jobbar för att förbättra förutsättningarna för unga i förorten och för att förorten ska få en mer nyanserad bild i media. Utbildning i juridik.

Anmälan: Evenemanget är digitalt och kostnadsfritt. Varje person behöver inte anmäla sig individuellt, det går bra att en person anmäler för hela skolan/ hela klassen. Ange detta i anmälan.

När: 16 april 2021 10:00 - 16 april 2021 11:00

Var: / Digital

Arrangör: Folkhögskolorna, Vi måste prata