Jämställdhet i skola och utbildning -ett förebyggande arbete


Välkommen till en digital konferens med aktuell forskning, praktiska exempel och erfarenhetsutbyte.

Att arbeta med skolans jämställdhetsutmaningar handlar inte bara om att förbättra och utveckla skolan utan är också ett generellt förebyggande arbete. Hur detta arbete kan se ut och vilka utmaningar och lösningar som finns kommer konferensen ”Förebyggande, skola och jämställdhet” att behandla under eftermiddagen den 8 mars.

Det är stora skillnader i skolresultat mellan flickor och pojkar i de skånska kommunerna, i nästan samtliga är det en högre andel flickor än pojkar som går vidare till gymnasiet och eftergymnasiala studier. Samtidigt ökar den psykiska ohälsan i Skåne och mer än dubbelt så många flickor upplever stress och otrygghet i skolan. Skolan är också den plats där flest unga utsett för sexuella trakasserier, samtidigt som skolverket visar att skolans sexualundervisning, HBTQ - och normarbete brister.

Ohälsa, kriminalitet, droganvändning och våld förebyggs oftast av samma skyddsfaktorer. Några av dem är: tidiga skolframgångar, att du trivs och är trygg i skolan och belönas för prosocialtbeteende. Skola, förebyggande arbete och jämställdhet hänger ihop.

Vid anmälan, GLÖM INTE att välja seminarier till de tre blockan med valbara seminarier.

VAR: Digital konferens, en länk till konferensen skickas ut till alla anmälda deltagare i god tid innan konferensen.

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 01 mar 2021

När: 8 mars 2021 13:00 - 8 mars 2021 16:00

Var: / Digital

Arrangör: Länstyrelser Skåne