Skogen kallar: Jenny Holmlund och Laila Susanna Kuhmunen


I kvällens Skogen kallar-samtal diskuterar Laila Susanna Kuhmunen och Jenny Holmlund sina konstnärliga processer med Annika Bergvik-Forsander, bildkonstnär, konstvetare och programansvarig producent vid Nordisk kulturkontakt.

Hur är det idag att arbeta som en enskild aktör inom fältet design – konsthantverk? Vilka utmaningar ställs man inför och vilka värderingar ligger bakom valet att inte ansluta sig till den rådande massproduktion och det resursslöseri som präglar till exempel klädbranschen? Och har naturen en tydlig roll för valet av en medvetet hållbar konstnärlig praktik?

Laila Susanna Kuhmunen är uppvuxen i Jokkmokk i en renskötarfamilj. Hon är i grunden en traditionell samisk hantverkare men genom studietiden på samisk högskola i Kautokeino har hon plöjt nya banor och sökt nya infallsvinklar och vägar för att utföra duodji/samiskt hantverk. I hennes arbete skildrar hon samiska samtidsteman som tar utgångspunkt i duodji/samiskt hantverk blandat med andra textila material och tekniker. Genom hennes projektanställning som vetenskaplig assistent/trainee på Samiska högskolan i Kautokeino fortsätter hon att vidareutveckla sitt kreativa arbete.

Jenny Holmlund är konceptuell designer och bildkonstnär, som arbetar i en mix av konst och design. Trots ett urbant och samtida uttryck utgör minutiös hantverksskicklighet och tillvaratagande av traditioner en viktig bas i Holmlunds skapande. Hennes småskaliga och personliga produktion präglas av nytänkande och ett medvetet arbete för ekologisk och social hållbarhet. Holmlund föddes i Vexala i Österbotten. Efter studier vid Nordiska konstskolan, fick hon sin designutbildning vid HDK i Göteborg, staden där hon sedan varit verksam i över 20 år. I höstas flyttade hon tillbaka till Finland och bor nu i Helsingfors.

"Skogen kallar" är en serie samtal, intervjuer och filmer där vi reflekterar över nutidsmänniskans förhållande till naturen utifrån ett uttalat konst- och kulturperspektiv. Detta gör vi tillsammans med inbjudna nordiska gäster som representerar olika konstgrenar, i flera diskussioner med fokus på samiska konst-och kulturutövare.

När: 2 mars 2021 17:00 - 2 mars 2021 17:45

Var: / Digital

Arrangör: Nordisk kulturkontakt och Pohjoismaiden ministerineuvosto ja Pohjoismaiden neuvosto