Att förstå samtida debatter: Ett försvar för en humanistisk läsart


Öppen föreläsning med Erika Alm och Mikela Lundahl Hero från Göteborgs universitet. Det sägs ofta att läskunnigheten ökar, men ökar samtidigt förmågan att förstå en debatts sammanhang och dess undertexter?

Idéhistorikerna och genusforskarna Erika Alm och Mikela Lundahl Hero föreläser om behovet av att vidga vår förståelse till större sammanhang. Vi kan behöva titta ut över världen bortom Euroamerika och följa skeenden och diskussioner både bakåt och framåt i tid för att undvika förenklingar. För en sådan analys behöver vi som samhälle en läskunnighet som är grundad i humanistiska kunskapstraditioner. Webinariet är gratis och ges i samarbete mellan Humanistiska fakulteten och Världskulturmuseerna

När: 27 januari 2021 18:00 - 27 januari 2021 19:00

Var: / Digital

Arrangör: Ett HUM om