Hur ser det svenska klassamhället ut idag?


Släppseminarium och boklansering: Hur ser det svenska klassamhället ut idag? Frågan ställdes till ett 40-tal forskare och utredare och svaret är ett allt hårdare klassamhälle. Länge ansågs klassamhället försvunnet. Men med 2000-talet återkom det. I politiken blev arbetarklassen centrum för analysen med makt att avgöra val. Sverige är idag landet med de snabbast växande klyftorna, den svårast privatiserade välfärdsstaten och där klass allt tydligare dömer människor till olika levnadsstandard, livslängd, liv. I boken "Klass i Sverige: Ojämlikheten, makten och politiken i det 21:a århundradet" (som släpps 25/1) skildras klassamhällets fakta och förändring, samtidigt som den uppdateras så att kön och etnicitet ges plats i en uppdaterad klassanalys. Här visas de skilda världarna i ägande, makt och inflytande över så skilda delar av samhället som brottslighet, folkhälsa, medier, företagsägande och arbetsliv. Ett allt hårdare klassamhälle med ett fåtal vinnare och miljoner förlorare framträder tydligt. Är det verkligen är så här vi vill ha det?

Medverkande: -Göran Therborn, professor emeritus i sociologi vid universitetet i Cambridge -Majsa Allelin, sociolog och lektor i socialt arbete vid Södertörns högskola -Mattias Börjesson, lektor i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet -Felipe Estrada, professor i kriminologi vid Stockholms universitet -Carina Oskarsson, Nationell samordnare politiska studier ABF -Liv Sunnercrantz, postdok vid institutionen för media och samhällsvetenskap vid universitet i Stavanger -Samtalsledare och inledare: Daniel Suhonen, chef fackliga idéinstitutet Katalys

Livesändning via Facebook: 25 januari kl 18.00–19.30 (Facebook Live). Seminariet är också studiecirkelupptakt för ABF:s studiecirkelsatsning kring Klass i Sverige. Arrangörer: Katalys, Arkiv förlag, ABF Stockholm, Arbetarnas bildningsförbund Boken kan köpas här: https://arkiv.nu/produkt-tagg/klass/ Anges rabattkoden ”Katalys” ges 40 kr rabatt.

När: 25 januari 2021 18:00 - 25 januari 2021 19:30

Var: / Digital

Arrangör: Katalys och ABF Stockholm