Digital konferens till minne av Fadime Sahindal (1975-2002)


Digital konferens till minne av Fadime Sahindal.

Terrafem tillsammans med Fryshusets Elektra, Flickaplattformen, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Rädda Barnen, Somaya kvinno-och tjejjour och Stiftelsen unga kvinnors värn, anordnar en digital konferens.

Medverkar gör ett flertal experter som delar med sig av sina kunskaper om hedersrelaterat våld. Vi befinner oss i en pandemi som har förvärrat situationen för många kvinnor, flickor och barn. För många är läget akut och deras livsvillkor behöver uppmärksammas mer än någonsin.

Vi som anordnar konferensen arbetar dagligen med att bistå kvinnor, flickor och barn. Vi vill också dela med oss av våra erfarenheter av att driva opinion, förebygga våld och skydda kvinnor, flickor och barn. Sedan nitton år tillbaka har Terrafem i samarbete med ett flertal organisationer hedrat Fadime Sahindal med en konferens, som ett sätt att förvalta det som vi anser var Fadimes avsikter med sitt tal i riksdagen några månader innan hon blev mördad, nämligen att synliggöra våld i hederns namn och att ge skydd och stöd till våldsutsatta kvinnor och deras barn.

När : 21 januari 2021 Tid: 08.30 - 16.20 Anmälan görs till info@terrafem.org Välkommen! Läs program här http://www.terrafem.org/artikel/konferenser

När: 21 januari 2021 08:30 - 21 januari 2021 16:20

Var: / Digital

Arrangör: Terrafem