Minoritetsstress utifrån ett antirasistiskt och feministiskt perspektiv


Interfem bjuder in till livesänd release för materialet Minoritetsstress- om stress utifrån ett antirasistiskt och feministiskt perspektiv

I Interfem har vi år efter år sett effekterna av stress för våra medlemmar, aktivister, styrelseledamöter och anställda. Vi har dock aldrig riktigt känt igen oss i de allmänna beskrivningar som finns om stress, då stress orsakad av rasism och sexism sällan är en del av problemformuleringen.

Vi har därför tagit fram ett kunskaps- och diskussionsmaterial där vi närmar oss stress utifrån ett antirasistiskt och feministiskt perspektiv. Med detta unika material vill vi starta ett samtal om hur rasism och sexism orsakar höga stressnivåer och vad vi kan göra för att ta hand om vår hälsa.

Under livesändningen kommer du få mer information om materialet och hur du får tag på det. Du får även ta del av ett fördjupat samtal om minoritetsstress tillsammans med:

✰ Emilia Mirani, projektledare ✰ Hanna Wallensteen, leg. psykolog med huvudfokus på frågor om normer, rasism, adoption och minoritetsstress

Samtalet kommer beröra frågor som:

  • Vad är minoritetsstress och vad får det för konsekvenser på individuell såväl som strukturell nivå?
  • Vad har vi för strategier för att orka och hur hälsosamma är de?
  • Vad innebär motståndskraft med hälsa i fokus?

Du kommer ha möjlighet att ställa frågor via chatten! ✰Releasen vänder sig till dig som drabbas av stress orsakad av rasism och sexism och/eller dig som vill få ökad kunskap och förståelse✰

Varmt välkommen!


Materialet baseras på det resultat som framkom i Interfems projekt "Avstressad – Jämställd psykisk hälsa" som finansierades av Jämställdhetsmyndigheten under 2019/2020. Interfem är en antirasistisk och feministisk tankesmedja och resurscenter som utformar strategier och metoder som minskar strukturell diskriminering. http://www.interfem.se

När: 8 december 2020 19:00 - 8 december 2020 20:00

Var: / Digital

Arrangör: Interfem och Madde Lundin