Covid19-pandemin i socio-ekonomiskt utsatta områden


På vilket sätt skiljer sig grundförutsättningarna att hantera pandemin åt för människor som bor i socioekonomiskt utsatta områden jämfört med andra områden i Sverige. Vilka åtgärder behövs nu för att öka människors möjligheter att skydda sig? Hur ska satsningar på samhällsekonomi och återhämtning göras så att de utgår från människor som riskerar särskild utsatthet? Och finns det positiva erfarenheter i krishanteringen som vi bör bygga vidare på?

Medverkande:

• Hoda Abbas, hälsofrämjare Röda Korset och ledamot i Lindängen kraft • Johann Knigge, chef för Svenska Röda Korsets nationella avdelning • Tobias Lundin Gerdås, statssekreterare hos Socialminister Lena Hallengren • Vicky Bartelink, biträdande enhetschef, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) • Vlora Makolli, verksamhetsutvecklare, Tillsammans i Förening * Gunilla Dörner Buskas, Jämlik stad, Göteborg

Covid-19pandemin har tydligt visat hur ojämlik hälsa i vardagen riskerar att förvärras i kris. Människors livsförutsättningar påverkar också risken att drabbas av de samhällskonsekvenser som följer i pandemins kölvatten. Region Stockholms senaste analys visar också att inkomstnivå verkar vara en av de starkare faktorerna för risken att avlida i covid-19.

Redan innan pandemin hade Sverige ökande hälsoklyftor, särskilt mellan den bredare befolkningen och de som lever i socioekonomisk utsatthet. Flera myndigheter, regioner och forskare pekar nu på risken för ytterligare ökande hälsoklyftor i spåren av covid-19. Långsiktiga ekonomiska och sociala konsekvenser riskerar att motverka satsningar för att t ex stärka folkhälsan, motverka segregation och nå mål om social hållbarhet inom Agenda 2030.

När: 3 december 2020 12:00 - 3 december 2020 13:00

Var: / Digital

Arrangör: Röda Korset