Webinarium: global feministisk organisering under covid-19


Coronapandemin har påverkat samhällen och möjligheten till organisering över hela världen. Men det är inte alltid viruset har skapat mest skada. Även de restriktoner som regeringar infört har påverkat kvinnors säkerhet och deltagande på olika sätt i olika kontexter.

IKFF Sverige anordnade i november tillsammans med 18 IKFF sektioner och grupper i den afrikanska regionen en digital regional konferens där erfarenheter och kunskaper delades om hur pandemin påverkat och hur vi fortsatt kan organisera oss.

Nu bjuder vi in dig till ett webinarium för att dela med oss av kunskap och lärdomar. Kom med och lyssna, fråga och diskutera med Tove och Marie som dagligen arbetar med tillsammans med våra systersektioner. En rapport kommer även att ges om hur IKFF Colombias arbeta har påverkats av pandemin.

Datum: 2 december 2020 Tid: 17.30-19.30 Plats: Zoom (länk kommer via mejl innan) Anmälan: https://bit.ly/3o5fRNp

När: 2 december 2020 17:30 - 2 december 2020 19:30

Var: / Digital

Arrangör: Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF