Digital demonstration mot våld mot kvinnor 25/11


Den 25 november är det internationella dagen mot våld mot kvinnor. Pandemin har inneburit en farligare situation globalt och i Sverige för kvinnor, när fler våldsutövare har stannat hemma på grund av nedstängningar och restriktioner. Att tvingas till isolering med den person som utsätter en för våld är en närmast mardrömsliknande situation. Vårdpersonalen, som står i frontlinjen mot covid-19 och är den yrkesgrupp som har drabbats hårdast av covid-19, är också majoriteten kvinnor.

En av tre kvinnor i världen utsätts för fysiska eller sexuella övergrepp enligt FN:s siffror, oftast av en partner. FN kallar också det ökande våldet mot kvinnor under pandemin för en "skuggpandemi".

Därför vill vi visa vårt motstånd mot det patriarkala, diskriminerande och dödliga klassamhälle den 25 november. På grund av de rådande restriktionerna kan vi inte alla samlas som vi brukar göra. Istället organiserar Rättvisepartiet Socialisterna tillsammans med Unga Socialister, Kvinnoförbundet Sara, Kvinnorådet Amara och Ronak - kurdiska kvinnor från Iran en digital demonstration. Tal kommer att hållas live om kvinnokampen i Sverige och globalt. Talarna är på plats på Sergels torg. Vi fortsätter att kämpa för att upprätthålla demonstrationsrätten när den behövs som mest.

Koppla upp dig på nätet, ta selfies med kvinnokampsskyltar inför demonstrationen och protestera digitalt den 25 nov kl 18.00!

När: 25 november 2020 18:00 - 25 november 2020 19:00

Var: / Digital

Arrangör: Rättvisepartiet Socialisterna och Kurdiska kvinnorådet Amara