Rapportsläpp: Avslagsmotiveringar i hbtqi-asylärenden


Välkommen till ett seminarium om RFSL:s nya rättsutredning om migrationsmyndigheternas hantering av hbtqi-asylärenden.

Rättsutredningen granskar över 2000 enskilda beslut och domar i hbtqi-asylärenden från migrationsmyndigheterna mellan 2012-2020.

Rättsutredningen visar att: - Utredningen och prövningen av hbtqi-asylskäl leder till avslag för många skyddsbehövande och skyddsberättigade hbtqi-personer. - Otillåtna avslagsmotiveringar förekommer frekvent i hbtqi-asylärenden. - De krav som ställs av migrationsmyndigheterna inom ramen för trovärdighetsbedömningarna strider både mot svensk och internationell rätt. - Det saknas enhetlighet i bedömningarna vilket innebär en stor rättsosäkerhet. - Skyddsberättigade asylsökande i hbtqi-asylärenden får avslag och utvisas till länder där de riskerar förföljelse och dödsstraff.

Under seminariet kommer vi att presentera slutsatserna av forskningsrapporten. Vi kommer även att diskutera våra politiska krav och vägen framåt.

När: 23 november kl 11-12.30 Hur: Livesänds här i evenemanget

Medverkande Aino Gröndahl, asylrättsjurist på RFSL och rapportförfattare Deidre Palacios, förbundsordförande för RFSL

Välkommen!

När: 23 november 2020 11:00 - 23 november 2020 12:30

Var: / Digital

Arrangör: RFSL