Hur påverkar Covid-19 den psykiska hälsan och psykologers arbete globalt?


Att Coronaläget i världen påverkar den psykiska ohälsan vet vi. Under året har vi haft kontakt med våra samarbetspartners för att samla in kunskap om hur Covid 19 påverkar deras arbete och deras patienter. Resultatet av denna informationsinsamling hoppas vi kunna presentera i början av 2021, men redan nu bjuder vi in till två seminarier där psykologer från olika delar av världen delar med sig av sina erfarenheter utifrån hur Corona påverkat deras arbete och patienter.

I det första digitala seminariet deltar:

Maya Törner, PTP psykolog, ordförande för Psykologer Utan Gränser Nora Choque Olsson, leg. psykolog, styrelseledamot Psykologer Utan Gränser och verksam vid Stockholms Universitet. Tatiana Siabatto Bernal, leg. psykolog verksam i Colombia. Motohisa Hirose, forskare vid Chiba University, Japan

Paola Karina Herrera Dalence, lärare i psykologi och coach verksam in Bolivia.

Vi återkommer inom kort med datum för det andra seminariet där psykologer från Rwanda, Etiopien och Sverige kommer att delta. Varmt välkomna!

När: 7 november 2020 13:00 - 7 november 2020 14:00

Var: / Digital

Arrangör: Psykologer Utan Gränser