Finding Sisterhood


For Englih see below!


Konstgruppen Ful välkomnar alla syskon till Kärlekshandlingen/Solidaritetsakten//Performanceserien/Drömmen: Finding Sisterhood* Vi vet att scenkonsten är vit, normativ och exkluderande och det här vill konstgruppen Ful visa alternativ för. Finding Sisterhood är en yta, en plattform, en praktik som både presenterar, gör och skapar ett vidare språk för konstnärliga praktiker som istället för att diskutera vitheten hämtar inspiration i communitys som arbetar med avkolonisering. Fannie Sosa & Navild Acosta

Vi har kvällen till ära även nöjet att presentera performancekonstnärerna Fannie Sosa och Navild Acosta och deras nya verk “Pleasure against the Machine” som vi får ta del via länk. Duon som har gjort det uppmärksammade performancet “Black Power Naps” och som ständigt figurerar i många internationella tidningar och konstscener besöker Sverige för första gången med “Pleasure against the Machine”. Det nya verket är en poetisk och melodisk 45 minuters konversation och duett mellan konstnärerna som på ett omsorgsfull sätt packar upp användningen av njutbara metoder som trotsar nöjets mekanismer i dessa Corona-tider. Följ med dem när de jammar med texten, sjunger och diggar till ämnen som hudhunger, platonisk beröring, lugnande sensoriska bad och mycket mer. Efter föreställningen är konstnärerna med via länk i ett samtal (ca 30min) med publiken.

MISSA INTE!

ButchFemme AB

Till kvällen har vi även de prekära njutningarnas folk Antiffa Vänsterfitta och Butcharnas Butch som med pompa och ståt slår upp sin ambulerande Gaybar & Rastplats för medbrottslingar och kamrater. Det bjuds på mat, dryck och perfomancet ”Butcharnas Butch steppar på den hegemoniska maskulinitetens grav”. Once in a lifetime opportunity!

Konstgruppen Ful

Ful är en queerfeministisk konstgrupp, som genom en intersektionell förståelse av konsten gör performances, scenkonst, utställningar, publikationer och curerar samtal och möten. Ful har jobbat i Sverige och internationellt bl a genom konsttidskriften Ful och uppmärksammade och prisbelönade föreställningar som Europa Europa och Mödrars Manifest. Ful består av konstnärer och aktivister som arbetar med analys, teori och kunskapsbildning via konst med queerfeministiska idéer och tankar, dekoloniala praktiker och postkolonial estetik som grund.

*I det här projektet använder Ful systerskap/sisterhood som en beskrivning av en solidarisk och icke-hierarkisk handling. Alla våra syskon är välkomna!

https://blackpowernaps.black/ https://sv.wikipedia.org/wiki/Antiffa_V%C3%A4nsterfitta

www.fulkonst.se

Initiativtagare/Curatorer: Nasim Aghili och Rani Nair Performanceakter under kvällen: Fannie Sosa & Navild Acosta (Black Power Naps) ButchFemme AB Konstgruppen Ful Finding Sisterhood Lördag 7 nov kl 17-22 på Stenkrossen, Kastanjegatan 13-15, Lund Tillgängligt för rullstol

Biljetter: https://www.kulturcentralen.nu/evenemang/finding-sisterhood I biljettpriset ingår vegan och glutenfri mat och dryck och corona-säkert performancehäng. Max 50 personer och vi tar hänsyn till rekommenderat avstånd Nästa Finding Sisterhood-event blir på MDT i Stockholm, mars 2021

Presskontakt: info@fulkonst.se Sarah Nakiito: 073-364 28 17 Finding Sisterhood görs i samarbete med MDT, Stockholm, och med stöd från Statens Kulturråd, Konstnärsnämnden, Lunds kommun och Stenkrossens maxistöd.


English


The art group Ful invites our siblings to The Love Story/Solidarity Act/Performance Series/The Dream: Finding Sisterhood* We know that the art scene is white, normative and rejective and the art group Ful are showing us alternatives. Finding Sisterhood is a surface, a platform, a practice that both presents, makes and widely creates a language for artistic practices that instead of discussing whiteness draw inspiration from communities working with decolonisation. Fannie Sosa & Navild Acosta We have the pleasure to announce that the evening will be graced with the performance art duo Fannie Sosa & Navild Acosta and their new piece “Pleasure against the Machine” that we’ll be viewing via link. Sosa & Acosta are the duo behind the highly acclaimed performance piece “Black Power Naps” and they’ve been written about in several international magazines and visited a great number of art scenes and we can’t be more excited for their first viewing in Sweden with “Pleasure against the Machine”. “Pleasure against the Machine” is a poetic and melodic 45 min conversation & duet between the artists delicately unpacking the uses of pleasurable methodologies to spite pleasure mining machines/mechanisms in the times of The Rona. Join them as they prose, sing and jam on the subjects of Libidinal Impulse, Skin Hunger, Platonic Touch, soothing sensory baths and more. After the viewing of “Pleasure against the Machine” Fannie Sosa & Navild Acosta will host an online conversation (ca 30min) with the audience. DON’T MISS OUT! ButchFemme AB The night also presents the precarious libertines Antiffa Vänsterfitta & Butcharnas Butch who with a bang invite us to their mobile Gay bar and Service area for accomplices and comrades. They offer food, beverages and the performance “Butcharnas Butch stepping on the grave of masculine hegemony”. Once in a lifetime opportunity! The art group Ful Ful is a queer feminist art collective based in Sweden that through an intersectional understanding of the art event/occasion, produces performances, exhibitions, publications, podcasts and curates talks and meetings. Ful (founded 2008) consists of artists and activists that are working with analysis, theory and knowledge formation through art based on queer feminist ideas, decolonial practices and postcolonial aesthetics. Ful has worked both in Sweden and internationally, with amongst other things their award-winning art magazine Ful and internationally touring and award-winning performances such as Europa Europa and Mothers’ Manifest. *In this project Ful defines Sisterhood as an act of solidarity and non-hierarchical collaboration. All our siblings are welcome! https://blackpowernaps.black/ https://sv.wikipedia.org/wiki/Antiffa_V%C3%A4nsterfitta www.fulkonst.se Initiators/Curators: Nasim Aghili & Rani Nair Performers: Fannie Sosa & Navild Acosta (Black Power Naps) The art group Ful & ButchFemme AB Finding Sisterhood Sat 7 nov @ 17-22 på Stenkrossen, Kastanjegatan 13-15, Lund Wheelchair accessible Tickets: https://www.kulturcentralen.nu/evenemang/finding-sisterhood The ticket price includes vegan, gluten free food and beverages and of course Corona-safe performance hang out. Max 50 plp and following recommended distance The next Finding Sisterhood event will be at MDT in Stockholm, March 2021 Press contact: info@fulkonst.se Sarah Nakiito: 073-364 28 17 Finding Sisterhood is made in cooperation with MDT, Stockholm and with support from the Swedish arts council, The Swedish Arts Grants Committee, the municipality of Lund and Stenkrossen´s Maxi grant.

När: 7 november 2020 17:00 - 7 november 2020 22:00

Var: Stenkrossen / Lund

Arrangör: Ful Konst, Sarah Negritude och Nasim Aghili