Ewy Gahnström "Hur byggs en lokal rörelse"


Hur byggs en lokal rörelse för jämställdhet och socialism från grunden? Ett semenarium med vänsterveteranen och tidigare kommunalrådet Ewy Gahnström.

"Hur vi lyckades nå framgångar i den lokala kommunpolitiken och om när vi startade nytt parti.” som Ewy själv uttryckt temat.

När: 7 november 2020 17:00 - 7 november 2020 18:00

Var: ABF Dala Finnmark / Ludvika

Arrangör: Dalarnas Socialistförening