Arbetar Filmfestivalen 2020 // Nordic Labour Film Festival 2020


Den senaste tiden har varit mycket omvälvande och visar tydligare än någonsin vikten av fackligt engagemang och gemensam organisering.

Välkommen till Arbetarfilmfestivalen 2020, 6-8 november. Tre dagar av filmer, samtal och gemenskap. // Recent events have been very unsettling and highlight more clearly than ever the need for union engagement and community organising. Welcome to the Nordic Labour Film Festival 2020, 6-8 November. Three days of film, talks, and community.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Arbetar Filmfestivalen // Nordic Labour Film Festival Arbetar Filmfestivalen är ingen vanlig filmfestival, utan en plattform för en ny arbetarrörelse med bred facklig grund. Festivalen startades i maj 2017 av filmkollektivet RåFILM, i samarbete med bl a ABF och ett flertal fackförbund. I fokus står samtal och möten för lärande, för att hitta nya visioner och framtida samarbeten. Vi är Nordens hittills enda arbetarfilmfestival, där film och samtal används för att väcka viktiga frågor och få nya perspektiv. Med Malmö som nav vill vi även samla och sprida arbetarfilm i Norden och världen.

Nordic Labour Film Festival is not a regular film festival, but a platform for a new workers’ movement. The festival was started in May 2017 by RåFILM, in collaboration with, among others, ABF and a number of labour unions. The focus is on conversations and meetings for learning, for finding new visions and future collaborations. We are Scandinavia’s only labour film festival so far, where film is used to raise important issues and gain new perspectives. With Malmö as a hub, we also want to gather and spread labour films in the Nordic countries and globally.

När: 6 november 2020 19:00 - 8 november 2020 22:00

Var: Biograf Panora Malmö / Malmö

Arrangör: Nordic Labour Film Festival NLFF, ABF Skåne och 2 andra