Föreläsning - om att vara anhörig


Att vara nära någon som är sjuk eller behöver omsorg väcker frågor som vad kan jag göra? Vilka former av stöd finns? Och vilka krav kan jag ställa?

Som hbtqi-person kan man även fundera på hur den egna relationen eller personen ska presenteras inför vårdbesök och nya kontakter. Många känner oro över att bli ifrågasatt eller att ens anhörigskap inte respekteras.

Därför bjuder RFSL in till en föreläsning om att vara anhörig där Susanne Rolfner Suvanto från Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga berättar om anhörigas situation med ett äldre- och hbtqi-perspektiv.

📌 Föreläsning sänds digitalt tisdagen den 27/10 kl. 12-13 via RFSL:s Facebooksida: https://www.facebook.com/rfsl.forbundet 📌 Behöver du teknisk hjälp för att se föreläsningen? Maila till senior@rfsl.se eller ring till Vanja på telefonnummer 0722 05 83 19. 📌 Vill du veta mer om RFSL:s verksamhet för medlemmar över 60? 📌 Besök vår hemsida: https://www.rfsl.se/verksamhet/senior/

När: 27 oktober 2020 12:00 - 27 oktober 2020 13:00

Var: / Digital

Arrangör: RFSL