Rättvis klimatomställning


Vad skulle en rättvis klimatomställning innebära i Sverige i stort och på just din ort? Vilka rättviseaspekter behöver klimatarbetet beakta, och hur gör vi det? Anmäl dig här www.studieframjandet.se/71822

Välkommen till en digital kostnadsfri workshop tisdagen den 20 oktober kl. 18:30-20:00 Caroline Westblom, klimatsakkunnig på Naturskyddsföreningens rikskansli, inleder med en kort dragning kring bakgrunden till begreppet rättvis klimatomställning, koppling till Parisavtalet och EUs och Sveriges klimatarbete. Därefter kommer deltagarna tillsammans att bidra med tankar, idéer, problemformuleringar och förslag på lösningar.

Den här digitala workshoppen är en av tre inom Naturskyddsföreningens kampanj "Fossilbefria Sverige". Här kan ni läsa mer om de digitala workshopparna: https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/fossilbefria-sverige/digitala-workshoppar?fbclid=IwAR2oZnwSyhze0LOll1XgFC8j3vN_2ZXM9l_kO4YW1QwaLXgvGMxLU0_birY

När: 20 oktober 2020 18:30 - 20 oktober 2020 20:00

Var: / Digital

Arrangör: Studiefrämjandet Kalmar län, Naturskyddsföreningen Kalmar och Naturskyddsföreningen Kalmar län