FOLK - Klimatriksdagens Forum för Lokal Klimataktivism


FOLK är Klimatriksdagens mötesplats för grupper som driver lokalt klimatarbete. Vi samverkar med andra rörelser och aktörer för att nå brett geografiskt och socialt.

FOLK vill bjuda in er till en digital inspirationsdag den 3 oktober 2020 där lokala grupper kan presentera sig för varann och få information om Klimatriksdagens akutplan för klimatomställning. Vi pratar också om Coronakrisens konsekvenser och möjligheter till att driva på för en rättvis omställning till ett hållbart Sverige. En viktig fråga här är hur vi stärker lokala samhällens motståndskraft. Vi presenterar goda exempel på lokalt påverkansarbete och omställningsprojekt från några håll. Diskussioner i smågrupper.

Programmet presenteras snart!

Vill ni vara med? Anmäl er här: https://janlindblad.typeform.com/to/VVhfYE Anmäl er senast 14 september! Länk till webmötet skickas ut senare till de som anmält sig.

Vi medverkar också i Färnebo Folkhögskolas sommarläger 8-9 aug i Österfärnebo, för att presentera Klimatriksdagens förslag till akutplan, och för att diskutera utvecklingen av Green New Deal nationellt och lokalt. Läs mer här: https://farnebo.se/gron-rattvis-nystart-2020/

Vi planerar att följa upp web-mötet med ett Forum där vi träffas också fysiskt under våren 2021 och där vi tillsammans sätter ännu mer fart på den lokala klimataktivismen!

Syftet med FOLK Att människor runt om i Sverige ska utveckla lokala klimatplaner för sin kommun, hembygd, stadsdel och därigenom driva på politiken underifrån att snabbt ställa om Sverige.

Att bygga engagemang och deltagande i klimatomställningen genom att få folk att engagera sig i lokala klimatfrågor

Att samla exempel, erfarenheter och idéer om hur vi gör våra lokalsamhällen mer robusta och hållbara utifrån de lärdomar som Corona-krisen gett oss.

Att inspirera och lära av varandra om lokala klimatplaner, påverkansarbete, och inkluderande arbetssätt.

Att visa beslutsfattare och allmänhet att det finns ett växande folkligt engagemang för en rättvis och snabb omställning

Bakgrund En av de vinnande motionerna vid Klimatriksdag 2018 har inspirerat ett stort antal grupper och lokala aktivister att lägga medborgarförslag i sina kommuner.

Motionen finns att läsa här: https://klimatriksdagen.se/paverka-3/visa-motion/?motion=237

Den har varit inspiration till en kampanj för medborgarförslag, KLIMATVALET, som presenterats under nätverket KlimatSveriges paraply. Läs mer här: https://klimatsverige.se/klimatvalet/ I minst 50 kommuner har det lagts förslag om att kommunerna ska anta klimatbudgetar. De lokala grupperna bakom dessa förslag har ett forum på Facebook för inspiration och erfarenhetsutbyte. https://www.facebook.com/groups/medborgarforslag/

Under 2018 och 2019 har också vuxit fram en internationell rörelse för att stater, kommuner och städer ska utlysa Klimatnödläge. Climate Emergency Declaration. Även i Sverige har många lokala grupper kopplade bland annat till rörelsen FridaysForFuture ( https://fridaysforfuture.se/ ) lagt förslag om att kommuner ska informera sina anställa och medborgare att det nu råder ett klimatpolitiskt nödläge. Dessa initiativ samlas här: https://parents4future.se/cedmap/cedmap.php

När: 3 oktober 2020 13:00 - 3 oktober 2020 16:00

Var: / Digital

Arrangör: Klimatriksdagen