Lika möjligheter för LGBTI-personer med utländsk bakgrund i Norden STREAM


Lika möjligheter för LGBTI-personer med utländsk bakgrund i Norden

De nordiska länderna arbetar för att bekämpa diskrimineringen av LGBTI – personer i Norden, men fortfarande finns stora risker för våld, diskriminering och andra kränkningar.

Nordiska ministerrådet för jämställdhet och LGBTI inledde i januari 2020 det politiska samarbetet på LGBTI-området. Som ett led i arbetet kommer en debattserie att turnera i hela Norden för att synliggöra möjligheter och utmaningar som anknyter sig till jämställdhet och rättigheter för LGBTI-personer i Norden.

Samtalet vid Umepride2020 bjuder in experter och opinionsbildare inom området för att berätta om deras arbete och erfarenheter, under det här samtalet fokuserar vi på den diskrimination som berör de möjligheter och utmaningar många LGBTI-personer med utländsk bakgrund i Norden upplever.

Språk: engelska och skandina Varmt välkommen att delta! 26.9 kl.13 – 15 Plats: Folkets hus i Umeå, Studion Evenemanget är digitalt, med undantag för press. Program: Sharon Jåma, programledare och journalist modererar evenemanget 13.00 – 13.05 Inledande ord Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP) - (filmklipp) 13.05 – 13.15 Bakgrund och inspiration Gisle A. Gjevestad Agledahl, norsk journalist – skriver en think piece utgående från denna turné med samtal i hela Norden. – deltar på länk 13.15 – 13.30 Min livsresa som Hbtqi-författare – ungdom och uppväxt Jude Dibia, fristadsförfattare i Malmö - deltar på länk 13.30 – 13.45 Hur kan vi inspirera varandra med solidaritet för att undgå dubbel diskriminering? Palacios, ordförande RFSL -deltar på länk 13 .45 Vad har rapporten Olika verkligheter från december 2019 att berätta ?

MUCF 14.00 Hur kan vi tillsammans säkra alla LGBTI-personers lika möjligheter och bekämpa racism och hbtqi-fobi? Frågan går turvis till Jude Dibia, RFSL och MUCF 14.15 Avslutande ord med en hälsning till Nordiska ministerrådet från eventet Sharon Jåma, moderator Evenemanget är slut vid 14.25 Varmt välkommen att delta, länken för deltagande delas senare under veckan! För frågor, kontakta gärna annika.nummelin@nordicwelfare.org

När: 26 september 2020 13:00 - 26 september 2020 14:30

Var: / Digital

Arrangör: Norden i Fokus, Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd och Umepride