Malmös HBTQ-historia - ett antologiprojekt


Historien om HBTQ-personers liv och erfarenheter har länge varit oskriven. Under de senaste decennierna har detta ändrats och i nuläget finns det ett flertal framställningar, både vetenskapliga och mer populärt hållna, som fokuserar på hur människor inom HBTQ+ har levt sina liv i Sverige. En styrka hos flera bidrag är att lyfta fram platsens betydelse. Exempelvis har både Stockholms (Silverstolpe et al 1999) och Göteborgs (Lindholm & Nilsson 2002) homohistoria skrivits. Det finns även studier om homosexuella på landsbygden (Liliequist et al 2019; Norrhem 2001) samt ett antal regionövergripande böcker (Andreasson 2000; Hallgren 2008; Lundahl 1998; Norrhem et al 2008; Rydström 2001; Rydström & Tjeder 2009). Det saknas dock fortfarande en historieskrivning som geografiskt berör Malmö och södra Sverige.

Homo-, trans- och queerliv i Malmö och Skåne är intressant ur flera aspekter. Dels handlar detta om ett sedan tämligen länge tätbefolkat gränsområde som kännetecknas både av ruralt och urbant liv, där dessutom Sveriges tredje största stad ligger. Dels har vi närheten till Köpenhamn, något som borde ha spelat stor roll med tanke på att staden beskrivits som ”Nordens homometropol” (Heede 2019).

Vi inbjuder härmed till deltagande i en antologi vilken har till syfte att studera hur normbrytande människor har levt sina liv i Malmö och Skåne under det senaste århundradet. Vi söker skribenter både från akademin och från aktivistiskt håll i organisationer som arbetar med dessa frågor. Vi hoppas uppnå bredd och mångfald bland deltagarna. Projektet finansieras av Institutet för studier i Malmös historia.

Antologin är planerad att lanseras i augusti 2021, i samband med att WorldPride firas i Malmö och Köpenhamn.

Vill du delta med en text? Skriv ett kort abstract (det räcker med några rader) om vad texten ska handla om, samt en preliminär rubrik, och skicka till oss senast måndag 14 september. Har du frågor om format och stil får du jättegärna höra av dig.

Tidsplan Deadline för abstracts måndag 14 september Deadline för färdig text är måndag 15 mars 2021 Lansering av boken sker i samband med WorldPride augusti 2021

Kontakt Pål Brunnström, pal.brunnstrom@mau.se Matilda Svensson Chowdhury, matilda.svensson@mau.se

Referenser:

Andreasson, Martin (red.) (2000). Homo i folkhemmet: homo- och bisexuella i Sverige 1950-2000. 1. uppl. Göteborg: Anamma

Hallgren, Hanna (2008). När lesbiska blev kvinnor: lesbiskfeministiska kvinnors diskursproduktion rörande kön, sexualitet, kropp och identitet under 1970- och 1980-talen i Sverige. Diss. Linköping : Linköpings universitet, 2008

Liliequist, Evelina, Olovsdotter Lööv, Anna & Wimark, Thomas (2019). Ett forskarsamtal om queer och *bygd [Elektronisk resurs]. Lambda Nordica. 24:1, 101-116

Lindholm, Margareta & Nilsson, Arne (2002). En annan stad: kvinnligt och manligt homoliv 1950-1980. Stockholm: Alfabeta/Anamma

Norrhem, Svante (2001). Den hotfulla kärleken: homosexualitet och vanlighetens betydelse. Stockholm: Carlsson

Norrhem, Svante, Rydström, Jens & Markusson Winkvist, Hanna (2008). Undantagsmänniskor: en svensk HBT-historia. 1. uppl. Stockholm: Norstedts akademiska förlag

Lundahl, Pia (1998). Lesbisk identitet. Stockholm: Carlsson

Rydström, Jens (2001). Sinners and citizens: bestiality and homosexuality in Sweden 1880-1950. Diss. Stockholm : Univ., 2001

Rydström, Jens & Tjeder, David (2009). Kvinnor, män och alla andra: en svensk genushistoria. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur

Silverstolpe, Fredrik & Söderström, Göran (red.) (1999). Sympatiens hemlighetsfulla makt: Stockholms homosexuella 1860-1960. Stockholm: Stockholmia

När: 14 september 2020 00:00 - 14 september 2020 23:59

Var: / Digital

Arrangör: Institutet för studier i Malmös historia