Godtycke i HBTQ-personers asylprocesser. Föreläsning med Joakim Lundqvist.


Föreläsning med Joakim Lundqvist, jurist vid Folkets Juristbyrå, via Zoom. Länken delas här och på vasteraspride.se/program-2020.

Asylsökande HBTQ-personer möter ofta svårigheter i den svenska asylprocessen. Det är svårt att få skydd i Sverige för den som riskerar förföljelse på grund av sexuell läggning eller könstillhörighet i sitt hemland. Ett av de större problemen i den svenska asylprocessen är att svenska myndigheter på godtyckliga grunder tagit sig rätten att bestämma vem som alls ska räknas till gruppen HBTQ-personer genom att bedöma om asylsökandes berättelse om sin sexuella läggning eller könstillhörighet är trovärdig.

Joakim Lundqvist, jurist vid Folkets Juristbyrå, föreläser om hur asylsökande HBTQ-personer utsätts för disciplinering och godtycke i den svenska asylprocessen. Joakim Lundqvist har flera års erfarenhet av att företräda asylsökande HBTQ-personer på Sveriges första juristbyrå med fokus på HBTQ-personer.

När: 13 augusti 2020 19:00 - 13 augusti 2020 20:15

Var: / Digital

Arrangör: Västerås Pride och Folkets Juristbyrå