Let's walk the talk: Black Lives Matter Swe vs beslutsfattarna


Let's walk the talk!

Våra folkvalda har erkänt rasismen som ett strukturellt problem i Sverige. Poliser har trätt fram och vittnat om negativ rasprofilering, rasism och ett hårdare tag mot svarta i Sverige. Landet runt slår lärare, pedagoger, tjänstemänniskor och vårdpersonal larm om felaktiga och diskriminerande behandling mot svarta.

Och svenska folket har sagt att nu får det räcka, rasismen måste krossas och bort från vårt stadshus, våra institutioner, skolor och torg!

Black lives matter Sweden bjuder för första gången in dom folkvalda för ett samtal där dom erbjuds att lyssna, lära och ta till sig för att sedan gå över bron och börja agera i enlighet med deras nya insikter och med folkets makt som vägvisare!

I ett samtal som ämnar att lägga grunden för framtida initiativ, statliga reformer och förbättringar för svarta och icke-vita i Sverige och i världen kommer representanter från skola, socialtjänsten, polisen och stadshuset. Ställer frågor och berättar om verkligheten för svarta i Sverige gör inbjudna sakkunniga från olika områden som berör svarta i Sverige.

Denna veckan talar vi med dom och inte dom för oss!

blacklivesmattersweden

rättvisaförfreja

Obs! Här är länk till våran insamling till Freja som blev misshandlad av väktare: https://www.facebook.com/donate/276524467092222/2893043617459677/

När: 30 juni 2020 19:00 - 30 juni 2020 20:00

Var: / Digital

Arrangör: Black lives matter Sweden och By Aysha Jones