Webbseminarium: Storasysterrapporten 2020


FACEBOOK LIVE: Webbseminarium om Storasysterrapporten 2020!

Storasyster bjuder in till webbseminarium om Storasysterrapporten som fokuserar på kopplingen mellan sexuellt våld och suicid den 26:e maj kl 13:00-14:30.

Storasystrerrapporten lanserades 14:e maj 2020 och ger en lägesbild av utsatthet för sexualbrott i Sverige idag och om Storasysters föregående verksamhetsår. I Storasysterrapporten fokuserar vi på ett särskilt tema som vi vill lyfta fram som anknyter till kunskapsområdet sexuellt våld. I år har vi valt att fokusera på psykisk ohälsa och mer specifikt på kopplingen mellan sexuellt våld och suicidtankar och suicidförsök.

Under detta webbseminarium kommer Linnéa Hall, Opinionsstrateg på Storasyster och författare av Storasysterrapporten, presentera de viktigaste resultaten i rapporten.

Efter presentationen kommer Annika Strandhäll, jämställdhetspolitisk talesperson för Socialdemokraterna, att kommentera rapporten.

Storasysterrapporten finns att ladda ner på Storasysters hemsida, http://www.foreningenstorasyster.se/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/Storasysterrapporten-2020-.pdf.

Storasyster är med våra 140 volontärer Sveriges största stödorganisation för personer utsatta för sexuellt våld. Vi hjälper årligen över 2 500 personer genom stödfunktioner online och offline, samt driver opinion med visionen om ett samhälle fritt från sexuellt våld.

När: 26 maj 2020 13:00 - 26 maj 2020 14:30

Var: / Digital

Arrangör: Storasyster