Digital cirkel: Klass, konflikt och samhällsförändring


Varför återskapar moderna samhällen bestående ojämlikheter? Hur inverkar ekonomin på kampen för ökad jämlikhet? Under vilka omständigheter åstadkommer politiska organisationer djupgående samhällsförändringar? I denna studiecirkel försöker vi besvara dessa frågor genom att introducera en modern marxistisk klassanalys.

Cirkeln har 5 tillfällen och kursmaterialet är skrivet på svenska.

Den som anmält sig via mail till dave.zachariah@gmail.com får materialet och länk inför varje träff. Deltagarantalet är begränsat!

Cirkelledaren David Zachariah har skrivit flera artiklar inom politisk ekonomi och jobbar till vardags som lärare.

När: 17 april 2020 18:00 - 17 april 2020 20:00

Var: / Digital

Arrangör: CMS - Centrum för marxistiska samhällsstudier och ABF Stockholm