En klimatplan som håller?


Välkommen till vårt helt digitala panelsamtal! För oss står klart i dessa tider av osäkerhet att klimatet inte kan vänta, vi måste fortsätta vårt arbete med oförändrad kraft! Förutsättningar förändras och då gäller det bara att vi hittar nya former.

Vi tar också fasta på att samhället och miljontals aktörer av olika slag just nu agerar snabbt och resolut i en krissituation - det bådar gott för klimatomställningen.

Vi ses på webben den 15:e april kl 18.00! Mer information om sändningen kommer inom kort.

Samtalet kommer även att kunna ses på vår YouTube-kanal i efterhand. Du hittar vår kanal här: https://www.youtube.com/channel/UCx5mFtvgmVZ0aCng1sSp0xw

Ett panelsamtal om regeringens klimatpolitiska handlingsplan.

Innan årsskiftet presenterade regeringen Sveriges första klimatpolitiska handlingsplan. Under maj och juni ska riksdagens utskott behandla regeringens förslag; Vilka styrkor och möjligheter ser klimatrörelsen med planen? Vilka förbättringsområden är nödvändiga för att planen ska svara mot aktuell klimatvetenskap, mot Parisavtalet och våra egna klimatmål? Är klimathandlingsplanen genomförbar?

Medverkande: Eva Svedling - Statssekreterare för klimat- och miljöminister Isabella Lövin Karin Bäckstrand - Ledamot i Klimatpolitiska rådet Johan Falk - Huvudförfattare och initiativtagare till Exponential Roadmap Ola Hansén - Senior rådgivare hållbar energi och klimat WWF

Moderator: Johanna Sandahl - Ordförande Naturskyddsföreningen

Datum och tid: 15 April, 18:00 - 20:00

Program: 18.00-20.00 Presentation av regeringens klimathandlingsplan och klimatpolitiska rådets granskning, med efterföljande panelsamtal.

Eventet kommer att livesändas på Klimatriksdagens YouTube-kanal.

Stöttande organisationer: Klimatriksdagen, Naturskyddsföreningen, Svensk Mat- och Miljöinformation (SMMI), WWF, Södertörns Miljö- och Utvecklingsförening (SMUF), Medveten Konsumtion, Omställningsnätverket, Föräldravrålet, Global Utmaning, We Don't Have Time, Klimataktion

När: 15 april 2020 18:00 - 15 april 2020 20:00

Var: Endast Virtuellt / Digital

Arrangör: Klimatriksdagen