Digital cirkel: Den arabiska vänstern


Vill du lära dig mer om Arabvärldens moderna historia från ett vänsterperspektiv, från imperialismens intåg till de senaste revolterna mot regimerna i Sudan, Irak, Libanon och Syrien? Då är detta den perfekta cirkeln för dig. Över åtta tillfällen läser vi ett antal klassiska originaltexter av viktiga figurer ur den arabiska vänsterns historia, samtidigt som vi läser om grunddragen i regionens politiska, sociala och kulturella utveckling. Till varje tillfälle ser vi dessutom en arabisk filmklassiker, med anknytning till respektive tema och period.

Vi kör cirkeln via Zoom med 8 träffar. Den som anmält sig via mail till scarlshamre@gmail.com får material och länk inför varje träff. Deltagarantalet är begränsat!

Vi kommer att utgå ifrån Albert Houranis De arabiska folkens historia. Till detta kommer texter av Jamaladin al-Afghani, Gamal Abdel-Nasser, Salama Musa, Franz Fanon, Abdel-Khaliq Mahjoub, Edward Said med flera. Bland filmerna märks Cairo Station (Chahine), Slaget om Alger (Pontecorvo), The Dupes (Kanafani), Fertile Memory (Khleifi) och A Flood in Baath Country (Amiralay).

När: 15 april 2020 18:00 - 15 april 2020 21:00

Var: / Digital

Arrangör: CMS - Centrum för marxistiska samhällsstudier