Kastelholmssamtalen 2020: Margot Wallström, KG Hammar och Marja Lehto diskuterar "Krig, fred och miljö"


På Ålands demilitariseringsdag, måndagen den 30 mars 2020, arrangerar Ålands fredsinstitut för sjätte gången ”Kastelholmssamtal om fred” i Kastelholm på Åland. Kastelholmssamtalen är återkommande samtal med fredstema, som hålls under beskydd av president Tarja Halonen. Temat för 2020 års Kastelholmssamtal är Krig, fred och miljö.

Samtalen inleds med en paneldiskussion på Kastelholms slott med en panel bestående av Margot Wallström, tidigare svensk utrikesminister och EU-kommissionär; KG Hammar, teolog, präst och svensk ärkebiskop samt Marja Lehto, docent i folkrätt, ambassadör och ledande sakkunnig vid Finlands utrikesministerium. Moderator för samtalet är fredsinstitutets direktör,  docent Sia Spiliopoulou Åkermark.

Efter slottssamtalet ordnas ett rundabordssamtal i närliggande restaurang Smakbyn. Tre kommentatorer reflekterar över årets tema, varefter det blir öppen diskussion med panelen från slottet och publiken. Årets kommentatorer är Pella Thiel, ekolog, systemisk aktivist och kulturell förändringsagent; Mikael Sjövall, journalist och kommunikatör samt karriärdiplomat vid utrikesministeriet och Emma Hakala, doktor i politisk historia vid Helsingfors universitet. Moderator är Petra Granholm, forskningskoordinator vid Ålands fredsinstitut.

Årets tema, Krig, fred och miljö, är angeläget att diskutera då vår tid präglas av påtagliga klimatförändringar, sviktande biologisk mångfald och miljöångest. Samtidigt ökar de globala spänningarna och den militära upprustningen. Kastelholmssamtalet ger tillfälle att diskutera och uppmärksamma kopplingarna mellan fredsfrågor och miljöfrågor. Vilka är krigets miljöeffekter? Är vi i samklang med naturen eller befinner vi oss i krig med den? Vad innebär det för miljöarbetet att begreppet säkerhet under de senaste decennierna har utvidgats och numera omfattar även miljöaspekter? Är de regler som finns inom den humanitära rätten tillräckliga för att tackla de väpnade konflikternas miljökonsekvenser? Och vilken roll har miljöarbete som fredsfaktor?

Susann Simolin Informationsansvarig / Head of Information Ålands fredsinstitut - The Åland Islands Peace Institute Hamngatan 4, AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland Phone +358 18 15570 www.peace.ax @fredsinstitutet

När: 30 mars 2020 10:00 - 30 mars 2020 15:00

Var: Mariehamn, Åland, Finland / Finland

Arrangör: The Åland Islands Peace Institute