Föreläsning av Calle Brunell: Man – i ljuset av #metoo


Välkommen till en föreläsning med psykologen och författaren Calle Brunell om mansroller och hur vi kan öppna för en vidare diskussion bland män om hur vi kan leva tillsammans i en större medvetenhet.

• Bakgrund: Hösten 2017 brast fördämningen. Tusentals kvinnor avgav sina vittnesmål, många skrevs ner, andra lästes upp. Merparten anades bara under en kort statusuppdatering: #metoo. I Sverige fick fenomenet särskilt stor spridning, omfattningen av sexuella trakasserier och övergrepp synliggjordes i en dittills oöverträffad skala.

För kvinnorna kom uppropet inte som en överraskning. De kände omedelbart igen sig, många hade väntat i decennier på en möjlighet att få göra sin historia hörd och bli tagna på allvar. Många män, däremot, var oförberedda på floden av berättelser. Genom metoo fick det sexuella våldets statistik liv, det fick en kropp. Flickvännens kropp, dotterns, mammans, den nära vännens kropp. Metoo var historien om kvinnor. Men bakom vittnesmålen framträdde konturerna av någon annan: mannen. Han tvingades motvilligt ut i ljuset.

• Om Calle Brunell Calle Brunell Är psykolog och författare. Han romandebuterade 2011 med Brev från en bruten horisont. Vintern 2019 publicerades hans första fackbok, Man - I ljuset av #metoo.

Calle har under många år jobbat med längre psykoterapeutiska samtal med män på en mottagning för sexuell hälsa i Rinkeby, därförinnan har han arbetat med prostituerade kvinnor i Stockholms innerstad. Nu arbetar han på en specialistenhet inom barn- och ungdomspsykiatrin med behandlingar riktade mot barn och ungdomar som utsatts för komplext fysiskt- och sexuellt våld.

• Föreningen Män - Malmö/Lund Kommer efter föreläsningen göra en Lilla rummet övning. Det är en metod utvecklad av MÄN, där en samtalsledare leder övningar kring självreflektion. De närvarar även med ett informationsbord och du får möjlighet att ställa frågor till föreningen.

• Bra att veta Lokalen rymmer 80 personer. Ingen förbokning av platser. Gratis.

Alla välkomna, oavsett kön!

• Tillgänglighet Vår ambition är att så många som möjligt ska kunna delta på våra aktiviteter. Har du frågor kring tillgänglighet är du välkommen att kontakta oss.

• Arrangörer ABF Malmö, Föreningen MÄN Malmö-Lund

♥︎ ABF Malmö är ett studieförbund i Malmö, Lomma och Burlöv. ♥︎ Hos oss är du varje dag välkommen på kurser, föreläsningar och aktiviteter inom föreningslivet. ♥︎ Läs mer om oss: www.malmo.abf.se

🌏 ABF Malmö uppmuntrar särskilt initiativ och lärande med koppling till de globala målen och Agenda 2030.

När: 26 mars 2020 18:00 - 26 mars 2020 20:00

Var: ABF Malmö Spånehusvägen 47, / Stockholm

Arrangör: ABF Malmö och MÄN Malmö/Lund