UNDERVISNINGSMATERIAL TILL KVINNANS PLATS


Vi vet att situationen är utmanande för lärare nu, när mycket av undervisningen i Sverige behöver ske på distans.

Kvinnans Plats är en serie historiska berättelser som lyfter fram kvinnors vanliga och ovanliga livsöden. Med utgångspunkt i avsnitten har Stockholmskällan tagit fram undervisningsmaterial, och de flesta uppgifterna fungerar utmärkt för eleverna att lösa på egen hand hemifrån. På det sättet hoppas vi att Stockholms Kvinnohistoriska kan bidra till att underlätta för er den kommande tiden.

Materialet hittar ni på www.kvinnohistoriska.se/kvinnansplats – ljudberättelser, källmaterial, frågeställningar, elevuppgifter med mera. Längst ner på varje avsnittssida går det att fälla ut elevuppgifterna.

Tack till alla lärare för ert viktiga jobb! Ni får gärna tipsa andra lärare ni tror kan vara intresserade av att använda Kvinnans Plats i undervisningen.

Mer om Kvinnans Plats – i historien, i Stockholm, i undervisningen:

Lektionsmaterialet utgår ifrån tio ljudberättelser där historiker och forskare beskriver kvinnors vanliga och ovanliga livsöden. Avsnitten är cirka 25 minuter långa. Till varje podd finns bilder och förslag på mer läsning. Ljudberättelserna är framtagna av Stockholms Kvinnohistoriska och Stadsmuseet i Stockholm och lyfter kvinnohistoria i Stadsmuseets utställningar och samlingar. Stockholmskällan har utformat lektionsmaterialet.

Till varje avsnitt finns olika elevuppgifter. De följer samma upplägg. Till åtta poddar finns det quiz och till två finns en övning kring en tidslinje.

Lektionsmaterialet är anpassat för årskurs 7-9 och gymnasiet.

☞ Kopplingar till skolans styrdokument

När: 25 mars 2020 09:00 - 25 april 2020 09:00

Var: / Digital

Arrangör: Stockholms Kvinnohistoriska museet