Fackeltåg - Det är 2020 och tjejer mår fortfarande piss


Välkommen att gå i Uppsala tjej- och transjours årliga fackeltåg på internationella kvinnodagen – 8 mars. Vi brinner för våra rättigheter – gör det du med!

Tema ★ DET ÄR 2020 OCH TJEJER MÅR FORTFARANDE PISS ★ Vi möter dagligen unga tjejer och transpersoners berättelser om psykisk ohälsa som ångest, självskadebeteende, nedstämdhet, depression, suicid, ätstörningar, låg självkänsla, ensamhet, otrygghet, stress, skuld och skam. Under 2019 tog vi i genomsnitt emot ett samtal om dagen som handlade om ångest.*

Den psykiska ohälsan bland unga började äntligen på riktigt uppmärksammas under det förra decenniet. Men ändå fortsätter unga cistjejer* och unga transtjejer må sämre och sämre**. Vi har pratat och pratat om psykisk ohälsa men vad har egentligen gjorts för att förändra situationen? Låt oss börja 20-talet med att göra något åt saken!

Här är våra krav: ★ Korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin, psykiatrin samt transvården. ★ Anställ fler psykologer och kuratorer på ungdomsmottagningarna. ★ Avsevärt stärka elevhälsan så att de på riktigt har resurser att arbeta både förebyggande och stödjande med psykisk ohälsa. ★ Säkrare och mer omfattande finansiering av tjej- och transjourer och liknande stödorganisationer. ★ Riksdagen antog en nollvision mot suicid 2008, vi kräver ett mer aktivt arbete för att detta ska börja visa sig i suicidstatistiken.

Vill du samma sak som vi? - GÅ MED OSS!

★ 17.30: Samling på Stora Torget ★ 18.00: Fackeltåget går genom centrala Uppsala för att avsluta vid på stora torget igen ★ Fackeltåget avslutas med sång av Uppsala feministkör, tal av Uppsala tjej- och transjour, spoken word av Johanna McCormick samt eldshow av Aurora (tidigare Illumina)

Facklor säljs på plats: 20 kr eller valfritt belopp över (kontant betalning eller swish)

Alla är välkomna! Tillgänglighet: Fackeltåget börjar och avslutas på stora torget - mer utförlig information om tillgänglighet finns som fastnålat inlägg. Teckenspråkstolk finns på plats för att tolka det som sker på scen.

Av de samtal som Uppsala tjej- och transjour tog emot under 2019 handlade 173 samtal om ensamhet, 130 om låg självkänsla, 320 om nedstämdhet, 134 om otrygghet, 269 om skuld/skam, 88 om stress, 243 om suicid, 365 om ångest, 99 om självskadebeteende och 14 om sexuellt självskadebeteende. * En person är cis om könet den blev tilldelad vid födseln stämmer överens med dennes könsidentitet. En transtjej är en tjej som fick det juridiska könet ”man” när hon föddes. * Den psykiska ohälsan bland unga ökade med närmare 70 % mellan 2006 och 2016 (Socialstyrelsens rapport: Utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna till och med 2016, 2017) och under det senaste decenniet har andelen barn i åldern 10–17 år som fått en psykiatrisk diagnos eller förskrivits psykofarmaka ökat med 100% (Folkhälsomyndighetens artikel: psykisk ohälsa bland barn och unga måste tas på allvar, 2018). 77 % av de som var under 20 år gamla och vårdades för suicidförsök under 2018 var tjejer (Folkhälsomyndigheten: Suicidförsök, 2020). 54 barn under 15 dog i suicid mellan 2008-2018 (Dödsorsaksregistret).

När: 8 mars 2020 17:30 - 8 mars 2020 18:45

Var: Stora torget / Uppsala

Arrangör: Uppsala tjej- och transjour