Manifest FEST


English below

KOM OCH FIRA KVINNA TILL KVINNAS LANSERING AV MANIFESTET!

Nu bjuder Kvinna till Kvinna in till tidig 8 mars-fest på Bar Brooklyn i Hornstull. Tillsammans firar vi lanseringen av Manifestet och hyllar de unga kvinnor som varit en del av Kvinna till Kvinnas projekt Gemaket. Kom och ta del av en kväll fylld av musik, dans och happenings (mer info kommer).

Missa inte Bar Brooklyns goda KRAV-märkta mat, menyn hittar du här: http:/debaser.se/barbrooklyn/meny/

Lokalen är framkomlighetsanpassad. Åldersgräns: 18 år. Fri entré, men swisha gärna en gåva till Kvinna till Kvinnas arbete för kvinnors rättigheter 👉 90 18 003. Vår verksamhet granskas av Svensk Insamlingskontroll. Vårt 90-konto garanterar att din gåva används effektivt och ansvarsfullt.

OM GEMAKET OCH MANIFESTET Sedan 2017 har Kvinna till Kvinna drivit projektet Gemaket, som riktar sig till unga nyanlända tjejer och kvinnor mellan 15 och 25 år. Gemaket består huvudsakligen av studiecirkelutformade träffar där teman som jämställdhet, mänskliga rättigheter, diskriminering, normer och kvinnors rättigheter diskuteras. I Manifestet har vi samlat dessa kvinnors röster och krav på makthavare om vilka förändringar de vill se inom olika sakpolitiska områden som påverkar deras vardag.

Gemaket genomförs tillsammans med studieförbundet Sensus med finansiering från Allmänna Arvsfonden.

OM KVINNA TILL KVINNA Kvinna till Kvinna har arbetat för kvinnors rättigheter sedan 1993. För varje kvinnas rätt till en egen röst och en trygg framtid. Tillsammans med över 100 partnerorganisationer arbetar vi på plats i områden drabbade av krig och konflikt för att uppnå hållbar fred genom att stärka kvinnors inflytande och makt. Tillsammans är vi förändringen.

COME AND CELEBRATE THE LAUNCH OF THE MANIFESTO TOGETHER WITH THE KVINNA TILL KVINNA FOUNDATION!

The Kvinna till Kvinna Foundation invites you to an early 8th of March party at Bar Brooklyn in Hornstull. Together we celebrate the launch of the Manifesto and honour the young women who have been part of The Kvinna till Kvinna Foundation's project Gemaket. Come and enjoy a great evening filled with music, dance and happenings (stay tuned for more info).

Don’t miss the delicious KRAV-labeled food from Bar Brooklyn. You can find the menu here: http:/debaser.se/barbrooklyn/meny/

The room is accessible with wheelchair. Age limit: 18 years. Free entrance, but feel free to swish a gift to The Kvinna till Kvinna Foundation's work for women's rights 👉 90 18 003. Our activities are reviewed by Svensk Insamlingskontroll. Our 90-account guarantees that your gift is used efficiently and responsibly.

ABOUT THE GEMAKET AND THE MANIFESTO The Kvinna till Kvinna foundation has been running the Gemaket project since 2017, which is a project aimed for young newly arrived girls and women between 15 and 25 years. Gemaket consists mainly of study circle-designed meetings for the target group where topics such as gender equality, human rights, discrimination, norms and women's rights are discussed. In the Manifesto, we have gathered these women's voices and demands on policy makers about what changes they want to see in various policy areas that affect their everyday lives.

The Gemaket project is implemented together with the study association Sensus and funding form Allmänna Arvsfonden.

ABOUT THE KVINNA TILL KVINNA FOUNDATION The Kvinna till Kvinna Foundation has defended women’s rights since 1993. For every woman’s right to be safe and to be heard. Together with over 100 partner organisations across 20 countries, we work directly in areas affected by war and conflict to achieve lasting peace by strengthening women’s influence and power. Together, we are change.

När: 5 mars 2020 18:00 - 5 mars 2020 00:00

Var: Bar Brooklyn Hornstulls Strand 4, / Stockholm

Arrangör: Kvinna till Kvinna och Bar Brooklyn