KVAST Strategisnack med musik och bjudfika


En ny KVAST-sektion presenteras och formeras:

KVAST Jämtland/Härjedalen/Västernorrland. HUR kan KVAST bidra till att lika mycket musik av kvinnor och män ljuder i regionens musikutbildningar och från musikscenerna? Välkommen alla kloka och intresserade män och kvinnor.

Trio Quinta och Lena Moen musicerar.

Vi som bjuder in är: Lena Byström, musiker och kultursamordnare Östersunds kommun, Lena Moen, musiker och körledare i Östersund, Sofia Sahlin, musiker och projektledare i Sundsvall/nationellt.

När: 18 december 2019 15:00 - 18 december 2019 17:00

Var: Östersunds Bibliotek Rådhusgatan 25-27 / Östersund

Arrangör: KVAST