Salong Marx: Kropp, funktion, produktion.


Under kvällen undersöker vi kroppens centrala funktion inom produktionen. Vad händer när produktionen flyttar in i kroppen, hälsoanavaret läggs på individen när arbetsplatsolyckor blir en konsekvens av en produktion under tidsperss? Och hur förstår vi produktionsbegreppets relation till konst.

Till kvällen har vi bjudit in: Josefine Wikström arbetar som lektor i dansteori på Stockholms konstnärliga högskola och är verksam som konst- och danskritiker. Hon disputerade i filosofi 2017 i en avhandling som tog sin utgångspunkt i Kant, Marxs och Adornos tänkande. Fokus i hennes forskning är frågor om arbete, värde och autonomi inom ramen för samtida konst, dans och performance. På Salong Marx kommer hon att diskutera reproduktionsbegreppet hos Marx i relation till samtida frågor om arbete och konst.

Viktor Mauritz är aktiv i CMS lokalförening i Uppsala och redaktionskollektivet Brand. Han kommer att pratanom hälsa i relation till både produktion och konsumtion, hur gränserna däremellan blir allt otydligare. Hur vi alltmer både blir varor och produktionsmedel. Med exempel ur Brands senaste nummer om hälsa.

Samt release av konsttidskriften Paletten #318. Mer information inom kort

Samtalet börjar 18.30 och pågår till 21 inkl. paus.

Platsen är Körsbärsvägen 9, tunnelbanehållplats: Tekniska högskolan, sen ca fem minuters promenad.

Tanken med salongen är att bjuda in till publika pubkvällar för att gemensamt behandla samhällsfrågor utifrån marxistisk teori och praktik. Konceptet för kvällarna är att bjuda in tre talare som får belysa kvällens tema från var sitt håll. Vår ambition har varit att blanda akademiker, praktiker och aktivister för att belysa ämnet. Fokus har också varit att ge plats för publikfrågor och diskussion. I pausen har vi serverat soppa och vin till lågt pris. Lite som en studiecirkel fast i salongsformat!

Salong Marx är denna höst ett samarbete mellan CMS, c.off, Paletten och ABF Stockholm.

För att läsa mer om kvällens gäster se här:

Josefin Wikström https://www.uniarts.se/forskning-utvecklingsarbete/forskningsprojekt/dialectics-of-the-body

Brands temanumret Hälsa https://tidningenbrand.se/brand/nummer-3-2019-halsa/ C.off: Paletten:https://paletten.net/

När: 13 december 2019 18:00 - 13 december 2019 21:00

Var: Körsbärsvägen 9, / Stockholm

Arrangör: CMS - Centrum för marxistiska samhällsstudier