Internationell solidaritet - med upproren i världen.


Medan det är ganska tyst och pressat i Sverige utmärker sig 2019 för att vara upprorens år i världen. Algeriet, Sudan, Hongkong, Haiti, Ecuador, Chile, Colombia, Libanon, Irak och Iran. Det är uppror som är inspirerade av varandra. Det är uppror mot nyliberalismen. Det är uppror som drivs av ungdomar och som ofta tar upp feministiska frågor. Och det är uppror som är de fattigas och arbetarnas resning mot orättvisor, mot korruption, mot systemet. "Alla ska bort" är en vanlig paroll. Alla uppror har mötts av brutalt statligt våld. Vi ser hur staterna bekänner sin sanna natur: att vakta om företagens och de rikas intressen och slå ner massorna. Vi ser hur imperialistiska makter stödjer varandra i detta, hur media förvränger vad som händer och hur svenska utrikesministern till och med har givit sitt stöd till militärkupp (i Bolivia).

Vi socialister och aktivister här i Sverige har ett ansvar att följa vad som händer, samarbeta i de olika solidaritetsrörelserna, föra fram sanningen och se vilket stöd vi kan ge. Vi kan också inspireras av och själva lära oss av upproren.

Därför bjuder vi in till detta möte. Mötet äger rum fredagen den 13 december kl 17:00 - 18:15 på ABF-huset. Därefter följer ett internt möte för Rött Forum. Mötesrummet är bokat i SHORAs namn.

När: 13 december 2019 17:00 - 13 december 2019 18:15

Var: ABF Stockholm Sveavägen 41 / Stockholm

Arrangör: Rött Forum Stockholm