Ljusmanifestation mot mäns våld mot kvinnor och barn


25 november är den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor och flickor. Malmö Kvinnojour har under många år uppmärksammat dagen och gör så även i år.

Kl 17.30 kommer vår ljusmanifestation inledas. På Gustav Adolfs torg (utanför h&m) kommer vi, med hjälp av Malmöbor, tända ett stort antal marschaller. Vi delar ut orange nejlikor och får också en möjlighet att berätta vad Malmö kvinnojour står för och vad vi uträttar.

Vi är också glada att kvinnojourerna ATIM och Femcenter kommer att ansluta sig.

När: 25 november 2019 17:30 - 25 november 2019 18:30

Var: Gustav Adolfs torg / Malmö

Arrangör: Malmö Kvinnojour