Marsch för mänsklighet - Stoppa utvisningarna till Afghanistan


MARSCH FÖR MÄNSKLIGHET

STOCKHOLM, 24 NOVEMBER 2019

Stoppa Sveriges tvångsutvisningar till kriget i Afghanistan!

Hej! Vill ni vara med och hålla ihop Sverige?
Tisdagen den 2 oktober landade ännu en stor grupp ensamma, livrädda ungdomar i Afghanistans huvudstad Kabul, en av världens farligaste städer. Ungdomarna är tvångsutvisade av Sveriges riksdag och regering efter att de kom hit som barn 2015.

Det handlar inte "vi och dom" - det handlar om oss! I fyra år år har våra familjemedlemmar, skolelever, idrottskamrater, församlingsmedlemmar och grannar väntat på att få börja trygga, värdiga liv hos oss. Det fick de inte. Tvångsutvisningarna splittrar familjer, skolklasser och idrottsföreningar, och lämnar irreparabla spår i hela det svenska samhället.

Är det här ditt Sverige? Det är inte värdigt ett av världens rikaste och tryggaste länder, att tvångsutvisa barn och ungdomar till ett av världens farligaste, fattigaste och mest korrupta länder, på grunder som inte är rättssäkra.

Vi marscherar vi tillsammans! Söndagen den 24 november - fyraårsdagen av beslutet om den tillfälliga asyllagen - protesterar vi återigen mot Sveriges tvångsutvisningar till kriget i Afghanistan. Vi samlas kl. 12.45 på Norra Bantorget i Stockholm, för avmarsch kl. 13.00 mot Mynttorget i Gamla Stan, där ett program med tal och musik tar vid.

Vilka är vi? Deltar gör bland andra nätverket #femövertolv, föreningen Stöttepelaren och nätverket "Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar". Marschen samordnas av det nationella nätverket NU ÄR DET NOG! https://www.facebook.com/groups/1943991532572947

Afghanistan är ett av världens farligaste länder Enligt Amnesty International finns inga säkra områden i Afghanistan, och svenska UD avråder sedan länge från resor till landet på grund av säkerhetsläget. Enligt institutet Economics and Peace's årliga "Global Peace Index" är Afghanistan nu det farligaste landet i världen. Det svenska Migrationsverket är snart sagt ensamma om att hävda att Afghanistan är säkert.

Vi kräver ett stopp för utvisningarna! Vi behöver stöd av alla goda krafter och vore tacksamma om du och din organisation vill delta i MARSCH FÖR MÄNSKLIGHET. Det enda som behövs är din närvaro! - Kom och visa ditt stöd för de som har flytt från krigets fasor i Afghanistan. - Kom och visa ditt stöd för medmänsklighet och allas lika värde.

Varför protesterar så många mot utvisningarna till Afghanistan? Läs mer om det här! https://www.facebook.com/groups/1943991532572947/permalink/1985720801733353/

*Kontakta oss gärna med frågor eller förslag! * * Örjan Carlbring Rörelsen #femövertolv orjan.carlbring@gmail.com 0703505849

EvaMärta Granqvist * Nätverket NU ÄR DET NOG! evamarta@live.se 0767933525

BAKOM EVENTET STÅR BLAND ANNAT - Nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! https://stoppautvisningarna.blogspot.com/ - Föreningen Stöttepelaren - stöd till ensamkommande barn och unga www.stottepelaren.se

När: 24 november 2019 13:00 - 24 november 2019 16:00

Var: Marschen går från Norra Bantorget till Mynttorget / Stockholm

Arrangör: NU ÄR DET NOG och 6 andra