Slavhandelns arv - röster från dagens afrosvenskar


Den 9 oktober 1847, frigavs den siste slaven i svensk ägo på ön Saint-Barthélemy, dåvarande svensk koloni. Sverige var då ett av de sista länderna i Europa som avskaffade slaveriet. Det går en röd tråd från förslavandet av afrikaner till dagens diskriminering av personer med afrikanskt ursprung. Nutida rasism har till stor del sitt ursprung i de idéer som växte fram under slaveriets dagar. Således påverkar slaveriets tankemönster även dagens samhälle. Detta seminarium blickar därför inte enbart bakåt, utan tar sin utgångspunkt i afrosvenskars levnadsvillkor i Sverige anno 2019.

Den 10 december 2014 förklarade Förenta Nationerna det internationella årtiondet (2015-2024) för människor med afrikanskt ursprung som inlett. År 2019 var ett historiskt år då Europa parlamentet den 26 mars 2019 antog den första resolutionen för människor av afrikanskt ursprung.

Under ett flertal år har Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa uppmärksammat den 9 oktober, minnesdagen för när Sveriges del i den transatlantiska slavhandeln upphörde. Vidare är ett av AFRs uppdrag att göra ovanstående historiska dokument mer tillgängliga och begripliga för civilsamhället i Sverige!

Årets konferens riktar sig till civilsamhället och kommer att bestå av både teori och samtal där deltagarna deltar aktivt i dialogen!

Årets tema: våra rättigheter!

Konferensen är ett samarbete med Malmö Stad, ABF Malmö (Arbetarnas bildningsförbund) och Malmö mot Diskriminering (MmD), antirasistiska filmdagar, Helamalmö och Rörelsernas Museum i Malmö Stad.

Konferensen är kostnadsfri Plats: Rörelsernas Museum, bergsgatan 20 i Malmö

Vi återkommer med program inom kort!

Save the date & Varmt välkomna!

När: 5 oktober 2019 09:00 - 5 oktober 2019 16:00

Var: Rörelsernas Museum, bergsgatan 20 / Malmö

Arrangör: Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa och 4 andra