Demonstrera för våra sjuksköterskor!


DEMONSTRATION! Är du sjuksköterska? Har du en kollega som är sjuksköterska? Känner du en sjuksköterska? Har du någon gång fått hjälp av en sjuksköterska? Har du stött på den bristande patientsäkerheten när du själv eller en närstående haft kontakt med sjukvården? Då är DIN hjälp LIVSVIKTIG för att få politikerna att lyssna!

I sommar har regionen pressat den redan ansträngda vårdsituationen till dess yttersta gräns. Patientsäkerheten äventyras och både patienter och vårdpersonal far illa. Stängda vårdplatser, överbeläggningar, inbeordringar och personalbrist leder till ohälsa bland personalen och ett icke-patientsäkert vårdande. Vi har fått nog! Sjuksköterskans arbetsmiljö är ohållbar. Vi är utbildade till att hjälpa, vårda och rädda liv men blir ständigt motarbetade och tagna för givet! Som vi ser det är det genomgripande omställningar i det ekonomiska systemet som behövs. Det behövs bland annat; skapas en lönestruktur som bidrar till att sjuksköterskor stannar kvar på arbetsplatsen samt tryggare omständigheter för sjuksköterskor att bygga karriär!

Det är vår plikt som leg. sjuksköterskor att värna om patientens integritet samt ha ett arbetssätt som stödjer professionella etiska värderingar. Det är vår PLIKT att nu blåsa i visselpipan och demonstrera mot den pressade vårdsituationen på svenska sjukhus idag! Patienter väntar i dagar på akutmottagningen, ligger i korridoren, skickas till andra sjukhus mitt i natten, ligger timmar i sin egen avföring/urin, IVA- patienter vårdas på vanlig avdelning, operationer skjuts upp, palliativa patienter som inte hinner få lugnande/smärtlinding, för att personalen som jobbar helt enkelt har en för stor arbetsbelastning! Vi behöver hjälp om vi skall orka fortsätta hjälpa andra! Vi behöver en förändring, NU!

Sveriges politiker har ett ansvar som det just nu inte tar! ”Regeringen är ytterst ansvarig för att de mänskliga rättigheterna tillgodoses i Sverige” ”Riksdagen och regeringen, den regionala och kommunala verksamheten har alla ansvaret för att följa de mänskliga rättigheterna”. (Regeringen.se)

Planen är att vi måndagen den 30 september demonstrerar i Lund för att visa vårt missnöje! Demonstrationen är inte begränsad till sjukvården i Lund utan är till för alla som känner missnöje. Fokus kommer ligga på sjuksköterskans arbetsförhållanden som är/länge har varit dåliga samt den bristande patientsäkerheten där patienter lider, blir ovärdigt behandlade p.g.a. av plats- och personalbrist och far illa i långa vårdköer. Vi vill helt enkelt demonstrera för mänskliga rättigheter och en god arbetsmiljö för vårdpersonal inom svensk sjukvård.

PRAKTISK INFO Vi kommer starta vid entrén till universitetssjukhuset i Lund, Entrégatan 7 kl 15.00 måndagen den 30/9. Där börjar vår demonstration och där kommer vi även ha vår första talare! Sedan går vi i ett demonstrationståg ner mot stan och stannar på Stortorget där vi har ytterligare några talare, innan vi är klara och förhoppningsvis har väsnats så högt som möjligt!

Ha gärna med er plakat eller likande, megafon, ramsor eller musik! Alla idéer är välkomna, vi ber dock om en FREDLIG demonstration, det är bl.a. olagligt att under demonstration täcka ansiktet, bruka våld samt använda pyroteknik.

VEM KAN DEMONSTRERA? ALLA är välkomna att demonstrera, vi ber ALLA som kan komma och stötta oss! Vi vill att demonstrationen skall vara till för alla, oavsett funktion, ålder etc. så tänk på era medmänniskor när ni demonstrerar!

Tryck gärna "delta" om ni planerar att komma så ser vi ungefär hur många vi blir. Sprid gärna budskapet vidare så att vi blir så många som möjligt under demonstrationen för att högljutt visa vårt missnöje med sjuksköterskornas arbetsförhållande och den bristande patientsäkerheten!!

ÖVRIGT Ni får gärna diskutera i evenemanget och peppa varandra till en bra demonstration. Vi behöver all energi vi kan samla ihop för att försöka göra skillnad, vi har blivit ignorerade för länge!

Kan du inte komma på demonstrationen? Då kan din underskrift göra skillnad! Snart kommer det ut en lista som kan skrivas på! Vi återkommer med info!

Vi ses den 30/ 9!

Fördinsyster

Lina, Josefina, Louise, Dennis, Fanny och Emelie

När: 30 september 2019 15:00 - 30 september 2019 18:00

Var: Lunds Universitetssjukhus Entrégatan 7 / Lund

Arrangör: Lina Modin och 3 andra