Fred i Afghanistan – en krigsförklaring mot landets kvinnor?


Medverkande Anna-Karin Johansson, medlem i det svenska medlingsnätverket för kvinnor och fd generalsekreterare för Svenska Afghanistankommittén

Eldridge Adolfo, senior rådgivare i dialog och fredsmedling, FBA

Under talibanerna fick inte kvinnor lämna hemmet utan manligt sällskap och burka. De förbjöds att arbeta, få vård av manliga läkare, ha politiska uppdrag och tala offentligt. Sedan talibanerna störtades har kvinnor vunnit visst inflytande i samhället. Nu vill USA avsluta sitt militära engagemang och för samtal med talibanerna om garantier för att landet inte åter ska bli en fristad för terrorister när man drar sig tillbaka. Det har skapat oro för att kvinnors rättigheter ska hamna i skymundan. FBA arbetar med kvinnors inkludering i Afghanistan. Hur ska vi agera för att stärka jämställheten och kvinnors rättigheter?

Arrangör: FBA, Folke Bernadotteakademin

När: 26 september 2019 13:20 - 26 september 2019 13:40

Var: Bokmässan Göteborg Mässans gata / Göteborg

Arrangör: FBA, Folke Bernadotteakademin