Uppsala Pride House | UKK


(For English, see below)

Lördagen den 21/9 förvandlas UKK till Pride House i samband med Uppsala Pride. Vårt Pride House fylls med kultur, seminarier, politiska debatter och fest, arrangerat av RFSL Uppsala och Uppsala Konsert & Kongress. Alla är välkomna.

Årets Uppsala Pride blir en manifestation som lyfter mångfald och framförallt asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtqi-personer och deras situation. Även Uppsala och Uppsalas rika föreningsliv lyfts fram. Dessutom firar priderörelsen internationellt 50 år i år vilket självklart är något som kommer att firas.

– Vi är väldigt glada över att ha Pride House på Uppsala Konsert & Kongress som en nyckelsten i årets festival. Med UKK i ryggen kan vi leverera en färgsprakande festival trots att vår finansiering för Uppsala Pride minskat kraftigt mot föregående år, säger Saga Karlsson, ordförande RFSL Uppsala och projektledare för Uppsala Pride.

När Pride intar Uppsala i höst blir UKK festivalens bultande hjärta. Seminarier, föreställningar, debatter och massa annat kommer att äga rum under dagen. Kvällen avslutas traditionsenligt med en stor, stolt fest. Under veckan kommer Pride också göra flera nedslag runt om i Uppsala och festivalens höjdpunkt består naturligtvis av paraden på lördagen.

Program och mer information släpps efter sommaren. Mer information kring tillgänglighet finns att läsa på vår hemsida: ukk.se/ditt-besok/tillganglighet

IN ENGLISH On September 21th UKK is transformed into Pride House in connection to Uppsala Pride. Our Pride House will be filled with cultural events, seminars, political debates and a party organized by RFSL Uppsala and Uppsala Konsert & Kongress. All are welcome.

This year's Uppsala Pride will be a manifestation that highlights diversity, and especially focuses on Newcomers and asylum seeking LGBTQI persons and their situation. An emphasis is also placed on the city of Uppsala and its rich civil society. In addition the international Pride movement celebrates its 50 year anniversary which we of course will celebrate as well.

“We are very happy to have Pride House at Uppsala Konsert & Kongress as a keystone in this year's festival. In cooperation with UKK we can make sure that this will be a colourful festival despite the fact that our funding has been drastically reduced compared to previous years.” says Saga Karlsson, chairperson at RFSL Uppsala and project leader for Uppsala Pride.

When Pride comes to Uppsala in September UKK will be the festival's beating heart. Seminars, performances, debates and several other things will take place during the day. The evening will as usual end with a grand and proud party. During the week Pride will also arrange other activities around town. The highlight of the festival is of course the parade on the Saturday.

A complete program and more information will come after the summer.

När: 21 september 2019 19:00 - 21 september 2019 23:59

Var: Uppsala Konsert & Kongress Besöksadress: Vaksala torg 1 / Uppsala

Arrangör: Uppsala Konsert & Kongress och 2 andra