Omställningskonferens 2019: Dialog om framtider bortom tillväxt


Omställningskonferens 2019: Dialog om framtider bortom tillväxt Umeå, 21-22 september

Mer information och anmälan: https://bortomtillvaxt.weebly.com/

Syftet med konferensen är att erbjuda en mötesplats där vi tillsammans utifrån ett flertal perspektiv utforskar möjliga framtider där ekologisk balans, rättvisa och välmående är viktigare samhällsmål än ekonomiskt tillväxt. Liksom tidigare konferenser kommer vi att använda oss av en medskapande process där presentationer av inspiratörer och experter följs av dialog, workshopar och konstnärliga inslag. Allt under ledning av de professionella processledarna Emilia Rekestad och Amanda Martling. Konferensen riktar sig till dig som är eller vill vara en aktiv förändringsaktör för omställning. Omställningsnätverket är huvudarrangör i samarbete med ett flertal organisationer från olika samhällssektorer. Konferensen är en del av SEE Hållbarhetsveckan 2019.

Omställningsnätverket är huvudarrangör för konferensen. Omställningsnätverket är en ideell förening som verkar för att utbilda, uppmuntra och stötta lokala omställningsinitiativ i Sverige.

I samarbete med Studiefrämjandet, Svenska Kyrkan i Umeå, Hela Sverige Ska Leva, Uminova eXpression, Another Development Foundation och fler

Har du frågor, tips eller vill hålla en aktivitet? Kontakta arrangörsgruppen: https://bortomtillvaxt.weebly.com/arrangoumlrer.html

När: 21 september 2019 09:00 - 22 september 2019 17:00

Var: Umeå / Umeå

Arrangör: Omställningsnätverket