En kritisk blick på ombyggnaden av Husby centrum


Husby byggs om, nya bostäder och näringsverksamheter planeras. Husby centrum har renoverats sedan månader tillbaka, men ändå är det väldigt få Husbybor som är delaktiga och insatta i ombyggnadsprocessen. Nu samlas vi för att diskutera vilka planer som finns för Husby och vilka konsekvenser det kan få för människor lokalt.

Välkommen till Husby socialt center för ett samtal om omvandlingen av Husby centrum.

När: 17 september 2019 18:00 - 17 september 2019 20:00

Var: Folkets Husby, Edvard Griegsgången 16 / Stockholm

Arrangör: Socialt center Husby