Demonstration för Internationella biblioteket


(for English, scroll down)

INTERNATIONELLA BIBLIOTEKETS verksamhet vid Odenplan i Stockholm stänger den 2 SEPTEMBER, efter blågrönt beslut att säga upp hyresavtalet i Annexet. Det innebär slutet på Sveriges största centrum för mångspråkig litteratur, ett av de största i sitt slag i Europa, med en unik samling med 200 000 böcker på över 100 språk.

Stora protester har ägt rum i sommar, med tre låneaktioner som tillsammans lockat 4000 deltagare, och uppemot 6000 pers har signerat protestlistan. Nu när politikerna kommit tillbaka från sommarledigheten samlas vi igen för att visa vårt missnöje. Vi kräver att ansvariga politiker river upp detta förskräckliga beslut, som är ett resultat av en destruktiv nedskärningspolitik och en del av en större pågående attack på folkbiblioteken i Stockholm och i resten av landet. Internationella biblioteket tillhör oss!

Var? Odenplan När? Lördagen den 24 augusti, kl 16-18.

Program: meddelas inom kort

OM INTERNATIONELLA BIBLIOTEKET (IB): IB i Stockholm är ett av de största mångspråkiga biblioteken i Europa. I flera decennier har det varit en viktig samlingsplats för såväl nyanlända som etablerade invandrare som inte har svenska som förstaspråk; för språk- och litteraturintresserade, översättare och forskare. IB är också ett nationellt bibliotek, som finns som kunskapsresurs för låntagare i hela landet, vilka också kan beställa IB:s böcker via fjärrlån. Nedläggningen är alltså i högsta grad en nationell fråga!

Nedläggningen har av de blågröna kamouflerats som en ”flytt” till Kungsholmens bibliotek vid Fridhemsplan – ett litet bibliotek med små lokaler, som bara kommer att rymma en liten del av IB:s unika samling, som kommer splittras. Personalen kommer också att skingras eller sägas upp. De facto innebär det en nedläggning av verksamheten. Detta är en skandal i Sveriges mest internationella stad – där det idag talas över hundra språk och 30 procent av befolkningen har utländsk bakgrund.

Vi kräver att Stockholms stad: river upp beslutet om uppsägningen av hyresavtalet i Annexet, håller ihop personalen och bokbeståndet.

LÄS MER OCH SIGNERA PROTESTLISTAN HÄR: http://raddaib.se

ENGLISH:

Join the rally against the decision of closure of the International Library in Stockholm!

THE INTERNATIONAL LIBRARY (Internationella biblioteket, or IB) at Odenplan in Stockholm will be shut down on the 2nd of September, following a decision of terminating the rental lease in its current building Annexet made by the right-center-green majority in the city council of Stockholm. It will be relocated to a significantly smaller local branch, Kungsholmen’s library; it will lose its name, its specialized personnel and its facilities. This effectively means the end of Sweden's largest center for literature in different languages, and one of the largest in its kind in Europe, with a unique collection of over 200 000 books in over 100 languages.

Large protests have taken place during the summer, with three borrowing actions that 4000 people participated in, and almost 6000 people have currently signed the protest list. Now, when the politicians are returning from the summer vacations, we will gather again to show our resistance. We demand that the city council will revoke this terrible decision, which is a result of neoliberal politics, budget cuts, and part of a larger ongoing attack on the public libraries i Stockholm and in the rest of the country. The International Library belongs to the people!

Where? Odenplan, Stockholm. When? Saturday, 24th of August, 4-6 PM.

Program: to be announced, stay tuned

READ MORE, SIGN AND SPREAD OUR PETITION TO SAVE THE LIBRARY HERE: http://raddaib.se

När: 24 augusti 2019 16:00 - 24 augusti 2019 18:00

Var: Odenplan / Stockholm

Arrangör: Rädda Internationella biblioteket